Zaznacz stronę

Zawsze jest korzystnie posiadać w systemie centralnego ogrzewania alternatywne źródło ciepła. Stanowi ono zabezpieczenie na sytuacje, gdy podstawowe źródło ulegnie uszkodzeniu, zabraknie mu surowca, nie poradzi sobie podczas intensywnych mrozów, bądź jeszcze go nie zainstalowano, oczekując na opóźnioną dostawę pompy ciepła.

Nowoczesny elektryczny podgrzewacz wody jest doskonałym dopełnieniem systemu c.o. z pompą ciepła, piecem na stałe paliwo czy kotłem gazowym. W przypadku pierwszej opcji skutecznie ją wspiera w okresie silniejszych mrozów.

W konfiguracji z kotłem na węgiel, drewno czy pelety oferuje możliwość całkowicie autonomicznego działania przez nieograniczony okres. Jednakże podgrzewacz został zaprojektowany z uwzględnieniem optymalnej współpracy z panelami fotowoltaicznymi, co sprawia, że może wspierać praktycznie każdy system grzewczy. W sezonie letnim zapewnia podgrzewanie c.w.u. bezpłatnym prądem z własnej produkcji zamiast korzystania z coraz bardziej kosztownego gazu. Dodatkowo, jego integracja nawet z już funkcjonującym systemem jest banalnie prosta, a zintegrowany sterownik pozwala na łatwe połączenie z innymi sprzętami.

Integracja dogrzewacza wody z pompą ciepła

Zaawansowany podgrzewacz wody doskonale komplementuje działanie pompy ciepła, a w pewnych sytuacjach może nawet zastąpić jej funkcję. Takie działanie może okazać się niezbędne, gdy pompa ciepła ulegnie awarii, zwłaszcza w środku mroźnej zimy, kiedy oczekujemy na przyjazd serwisu. W takich chwilach takie rozwiązanie staje się nieocenionym wsparciem, zwłaszcza że wiele dostępnych na rynku pomp ciepła nie posiada wbudowanych dodatkowych grzałek. Co więcej, dogrzewacz może okazać się zbawieniem w sytuacji, gdy oczekujemy na instalację nowej pompy ciepła, której dostawa jest opóźniona z powodu braków na rynku.

Nawet jeśli posiadamy w pełni sprawną pompę ciepła, dogrzewacz może znacząco poprawić komfort cieplny w naszym domu. Warto zaznaczyć, że dominujące obecnie powietrzne pompy ciepła mają pewne ograniczenia. Podczas silnych mrozów ich efektywność maleje, a moc grzewcza może być znacznie niższa od deklarowanej. Na przykład pompa o mocy 8 kW w temperaturze -15°C może dostarczać jedynie 5 kW ciepła, kiedy jest ono najbardziej potrzebne.

W takich momentach dogrzewacz wchodzi do akcji, dostarczając brakujące ciepło. Moc grzewcza pompy i dogrzewacza łączy się, tworząc optymalne warunki wewnątrz budynku. Dobre dogrzewacze działają sekwencyjnie, dostosowując się do rzeczywistych potrzeb i minimalizując zużycie energii elektrycznej.

Co ważne, dobry dogrzewacz działa w sposób w pełni automatyczny. Jego działanie jest sterowane na podstawie odczytów z czujników temperatury. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie odpowiedni poziom, samoczynnie się wyłączy, pozwalając pompie ciepła na samodzielne działanie.

Dogrzewacze w systemie ogrzewania kotłami na paliwo stałe

W obecnych czasach, kiedy dostępność węgla staje się coraz bardziej niepewna, warto rozważyć alternatywne źródła ogrzewania. Chociaż kotły na węgiel, drewno czy pelety są popularne, wymagają one regularnej obsługi i stałego nadzoru. Choć modele z podajnikami (przeznaczone dla ekogroszku czy peletów) redukują ten nakład pracy, planując zimowy wyjazd na kilka dni czy tygodni, możemy stanąć przed wyzwaniem.

Z jednej strony, pozostawienie takiego kotła bez nadzoru przez dłuższy czas nie jest wskazane z powodów bezpieczeństwa. Z drugiej, ograniczona pojemność zasobnika na opał może nie zapewnić ciągłości działania przez cały czas naszej nieobecności. W takich okolicznościach dogrzewacz elektryczny, staje się idealnym rozwiązaniem. Eliminuje ryzyko związane z podtrzymywaniem ognia oraz ewentualnymi awariami ruchomych części.

Dodatkowo, dogrzewacz elektryczny jest bardziej ekonomiczny w sytuacjach, gdy nie potrzebujemy utrzymywać wysokiej temperatury w domu podczas naszej nieobecności. Wystarczy, by temperatura nie spadła poniżej pewnego minimum, zapobiegając np. zamarzaniu instalacji. Dlatego też dobry dogrzewacz oferuje modele o zróżnicowanej mocy, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dogrzewacze wody przy posiadaniu paneli fotowoltaicznych

Kiedy mówimy o dogrzewaczach wody w kontekście instalacji fotowoltaicznych, nie mamy na myśli jedynie skutecznego sloganu marketingowego. Dobry dogrzewacz powietrza został zaprojektowany tak, aby w pełni korzystać z nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne (PV). Może on wówczas dostarczać ciepło do domu, bufora wody grzewczej czy zasobnika c.w.u., niezależnie od głównego źródła ciepła, czy to kocioł węglowy, gazowy czy pompa ciepła.

Co więcej, dogrzewacz wody posiada zdolność do dostosowywania swojej mocy do aktualnych potrzeb, co pozwala na wykorzystanie wyłącznie darmowej energii z własnej mikroinstalacji PV. Chociaż taki sposób działania jest szczególnie korzystny w okresach przejściowych, takich jak wiosna czy jesień, kiedy nasłonecznienie jest wysokie, a zapotrzebowanie na ciepło stosunkowo niskie, to w zimie nie zapewni on wystarczającego ogrzewania.

Jednak dogrzewacz wody oferuje możliwość zaplanowania ilości energii, jaką ma zużyć w określonym czasie. Dzięki temu, jeśli w cieplejszych miesiącach roku wyprodukowaliśmy nadwyżkę energii z paneli PV, możemy ją skumulować i wykorzystać w kontrolowany sposób podczas chłodniejszych miesięcy. To pozwala na optymalne wykorzystanie własnej energii, gwarantując najbardziej korzystne warunki ekonomiczne.

Słowem szybkiego podsumowania

Współczesne technologie oferują wiele rozwiązań, które pozwalają na efektywne i ekonomiczne ogrzewanie domu. Wybierając odpowiednie źródła ciepła i korzystając z nowoczesnych dogrzewaczy w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, możemy osiągnąć optymalny komfort cieplny w domu przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

Oceń:

Autor: Mateusz Mańka